ปลาหมึกนึ่งมะนาว [Flickr]

kruamaiporn1 posted a photo:

ปลาหมึกนึ่งมะนาว

ปลาหมึกนึ่งมะนาว www.kruamaiporn.com/

Short URL: http://tinyurl.com/y8o2nlls